BOSTADSRÄTTSFÖRENING


Investera i ett gym till din förening

Upptäck fördelen med att bygga en gymanläggning i bostadsrättsföreningen. Träningsrummet blir en plats där föreningens medlemmar umgås, Hälsoaspekten är positiv och man slipper lägga tid på resor till och ifrån gymmet.

Föreningar med god soliditet inser att ett gym för medlemmarna är ett effektivt sätt att öka värdet på fastigheten, speciellt i städer där gymkort kan kosta 5.000kr eller mer per år.

Vår erfarenhet är att, precis som med bastu och liknande, uppskattar medlemmarna att få ett mervärde. Har föreningen investerat i fibernät, balkong, säkerhetsdörrar med mera är gym ett av de bästa alternativen att investera i, då gymmet ofta placeras på en outnyttjad yta.


Hur stor yta behöver du?

I ett träningsrum är det viktigt att få plats med så mångsidig träning som möjligt utan att det blir för trångt. För en liten förening kan det räcka med ett löpband och en konditionscykel.

Vi ser fram emot att kunna hjälpa er förening med utrustning, montering och service, utifrån era behov och budget.

Det är naturligt för oss att endast samarbeta med varumärken som håller hög kvalitet, på samma sätt som det är självklart att servicen ska ligga på topp.